TBMM Hükümeti – Sovyet Rusya İlişkileri 1917 ayaklanmasından sonra Rusya’da yönetimi ele geçiren yeni hükûmet, Anadolu’da başlayan millî hareketi büyük bir dikkatle izliyordu. Çünkü Bolşevik iktidarını kendi rejimleri