Tartışma Hakkında Kısa Bilgi Tartışma, daha önce belirlenmiş bir konunun iki karşıt görüşü savunan grup tarafından olumlu ve olumsuz yönleriyle savunulması tarzında düzenlenen bir sözlü anlatım biçimidir.