Tanzimat Fermanı ve Maddeleri Hakkında Kısa Bilgi 1839 – TANZİMAT FERMANI (Gülhaneyi Hattı Hümayun) Hazırlayan Mustafa Reşit Paşa, okunduğu yer Gülhane Parkı’dır. Maddeler: 1. ) Osmanlı tebaasında yaşayan