Ruh Sağlığını Etkileyen Kişisel Faktörler Kişisel faktörler yaş, cinsiyet, kişisel alışkanlıklar, meslek, medeni durum ve beden sağlığı ile ilgilidir. Yaş: Özellikle yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde toplumsal çatışmalar, kaygı