REJENERASYONLA ÜREME Omurgasızların bazı grupları, rejeneras-yon, yani hücre yenilenmesi yoluyla üreyebilir. Bu üreme şeklinde, canlının vücudundan kopan bir parça, kendisini yenileyerek ayrı bir birey meydana getirebilmektedir. Süngerlerde, yassı