Projeksiyon Yöntemleri Harita yapımında en zor işlem, küre biçiminde olan yeryüzünün düzlem üzerine geçirilmesidir. Çünkü küre biçimindeki bir cisim, bozulmadan ve bazı özelliklerini yitirmeden düzlem üzerine aktarılamaz. Dünya,