Plazma Ürünleri Plazma ürünleri, plazmanın özel işlemlerden geçirilerek ayrıştırılması sonucu tedavi maksatlı üretilen bütün ürünleri içerir. Farmasotik koşullarda yapılan üretim neticesi pek çok plazma ürünü ilaç elde edilir.