Pediatri Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları > Hemşirelik bakımı: • Çocuğun bakım gereksinimlerini çocuğun ve ailenin kültürel, sosyal, tıbbi durumuna ilişkin veriler doğrultusunda saptar, belirlediği gereksinimlerin karşılanması için