Paraleller ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi Dünyayı iki eşit yarımküreye ayırdığı kabul edilen ve Ekvator’a paralel olarak geçtikleri varsıyalan çemberlere paralel denir. Paraleller Ekvator’dan itibaren birer derecelik aralıklarla