Ozon Tabakasındaki İyileşme Yüz Yıllar Sürebilir İklim değişikliği ve etkileri konusunda artan kamuoyu bilinci, sürdürülebilir karbon yönetimi, emisyon ticareti ve temiz teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların, sera gazlarının azaltılması