Özet çıkarırken dikkat edilmesi gereken durumlar: • Özetlenecek metin dikkatle seçilmelidir. Bu; makale, fıkra, sohbet, anı türlerinden olabileceği gibi roman, hikâye, tiyatro gibi geniş soluklu eserler de olabilir.