Oyun çocuğunun hastaneye uyumunda hemşirenin rolü • Ayrılık anksiyetesi yaşamaması için anne veya aile üyelerinden birinin yanında kalması sağlanmalı ve ebeveynler çocuk uyurken yanından ayrılmamaları konusunda uyarılmalıdır. •