Oyun Çağındaki Çocuğun Davranışları • Hastalığı ve hastanede yatmayı, uygulanan girişimleri hatalı davranışlarına verilen ceza olarak algılar. • Sınırsız hayal gücü, hastane ortamını ve girişimleri korku faktörü haline