Osmanlı’da Yönetim Biçimleri Hakkında Kısa Bilgi Eyalet (Liva) ► Sancak ► Kaza ► Köy Beylerbeyi Sancak Beyi Kadı Tımarlı Sipahi Uyarı: Osmanlı devleti şehzadelerin(sultan çocukları) deneyim kazanmaları için;