Osmanlı’da Gerileme Dönemi Hakkında Kısa Bilgi (18.Y.Y.) – (1700-1800) ❖ Batının üstünlüğünün kabul edildiği dönemdir. Avrupa’yı model alan ilk çalışmalar yapıldı. ❖ Lale Devri (1718-1730): Dönemin sultanı III.