Osmanlı’da Duraklama Dönemi Hakkında Kısa Bilgi (17 Y.Y.) – (1600-1700) Batı etkisi görülmez.(Klasik dönemin devamıdır) Osmanlı’da Siyasi, Askeri, Ekonomik, Bilim ve Sosyal hayatta bozulmalar yaşanmaktadır. Osmanlı, Batıdaki gelişmelerden