Ölünün Arkasından Mevlüt Okumak Mevlit, Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştır. Asıl adı “Vesiletünnecat”tır. Mevlitte, Hz. Muhammed’i öven, yücelten ve onun güzel ahlakını anlatan dini şiirler bulunmaktadır. Mesnevi türündendir. Üç