Okyanusal İklim Hakkında Kısa Bilgi Bu iklim tipi orta kuşak karalarının batı kıyılarında etkilidir. Bu iklim tipinin biçimlenmesinde başlıca etmenler denizellik, okyanus akıntıları ve batı rüzgârlarıdır. Sıcaklık ve