Nötronun Keşfi Atomların yapısında elektronların yükünü dengeleyecek sayıda, proton olduğunu öğrendik. Atom kütleleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, hesaplanan kütle değeri ile atomun yapısındaki protonların toplam kütlesi arasında