Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı Bu geniş yetkinin, beni İstanbul’dan sürmekve uzaklaştırmak maksadıylaAnadolu’ya gönderenler tarafından, bana nasıl verilmiş olduğu garibinize gidebilir. Hemen ifade etmeliyim ki onlar bu yetkiyi bana