Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Duruma Bakışı Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan kısa bir süre önce Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı olmuştu. Ancak anlaşma gereği Yıldırım Orduları dağılınca Mustafa