Mustafa Kemal – General Harbord Görüşmesi General Harbord Eylül 1919’da Sivas’a gelir ve Mustafa Kemal’le görüşür.Aralarındaşöylebirkonuşmageçer. GeneralHarbord: — Ben bu vazifeye getirildiğim zaman Türk tarihini okudum. Gördüm ki