Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) • Rusya’da 1917 Bolşevik İhtilali çıkmıştır. • Rusya, imzaladığı Brest-Litowsk Antlaşması ile I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiş ve gizli antlaşmaları açıklamıştır. • İtilaf Devletleri Rusya’ya