MONDROS ATEŞKEŞ ANLAŞMASI (30 EKİM 1918) 1918 yılı sonlarına doğru Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki bağlantıyı kesmişti. Almanya’dan gerekli yardımlaralınamayacaktı. Trakya ve İstanbul, olası birYunan