Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesini çıkarlarına uygun bir şekilde yorumlayarak Anadolu’yu işgale başladılar. Osmanlı Hükümeti yaşanan gelişmeler karşısında etkisiz