Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar Mitoz ve Mayozun Benzer Yönleri Hücre sayısı artırılır. Üreme gerçekleştirilir. DNA lar kendilerini eşler. Sentrozom eşlenmesi, çekirdek zarının ve çekirdekçiğin erimesi, sitop­lazmanın