Milli Güç Millî güç, bir ulusun millî hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının tümüdür. Millîgüç; siyasi, ekonomik, askerî, sosyo – kültürel, nüfus, coğrafi, bilimsel ve teknolojik