Manda ve Himaye Hakkında Kısa Bilgi Kendi kendini yönetecek durumda olmayan bir ülkenin başka bir devlet tarafından yönetilmesidir. Manda ve himaye; ⦁ Bağımsızlığa ⦁ Ulusçuluğa ⦁ Ulusal egemenliğe