Liberalizm Hakkında Kısa Bilgi Siyasi-iktisadi bir öğreti olup ekonomik ve siya­sal faaliyetlerin Özgür olmasıdır. Liberalizm; ⦁ Çok partili demokrasi ⦁ Pazar ekonomisi Devletin ekonomiye müdahale etmemesi ⦁ Özel