Laiklik İlkesinin Önemi ve Sonuçları Laiklik öncelikle kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü getirmiştir. Bu özgürlükler sayesinde çıkabilecek din ve mezhep kavgalarının önüne geçilerek insanlar ve toplumlar arasında