Kuvayı milliye Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri topraklarımızı işgale başladılar. Uzun yıllar savaştan savaşa cepheden cepheye sürüklenen halk yorgundu. Ordumuz terhis edilmiş, silahlarına el konmuş ülke