KUVAY-İ MİLLİYE (MİLLİ KUVVETLER) • İşgallere karşı eli silah tutan Türk halkının direnişidir. • Gayrinizamidir (düzensiz). Milis güçlerden oluşur. • Vur-kaç taktiği uygulanır. Saldırı savaşı yapmaz.