KURTULUŞ SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI VE CEPHELER I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Osmanlı Devleti kayıtsız şartsız teslim olmuş, fiilen sona ermişti. Anlaşma hükümlerinin uygulanmasıyla biryandan ordularımız terhis