KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DONEMİ (1919-1920) Mondros imzalanırken, Mustafa Kemal Suriye-Halep hattından Yıldırım Orduları Komutanı olarak bulunmaktadır. Mondros’ tan sonra diğer komutanlarla birlikte İstanbul’a çağrıldı. 13 Kasım 1918 İtilaf