Kıyamet Dini bir tabir olarak kıyamet; içinde yaşadığımız dünyanın ve onun bünyesinde yer aldığı kâinatın parçalanıp yok olması, daha sonra insanların hesap vermek üzere toplanması sürecidir. Kıyamet, canlı