Kırsal Yerleşmeler Hakkında Kısa Bilgi Kırsal yerleşmelerin nüfusları azdır ve bu yerlerdeki başlıca ekonomik etkinlik tarım ve hayvancılıktır. Kırsal yerleşim birimleri, köyler ve köy altı yerleşmeleri olmak üzere