Kılcallık Nedir? Kılcallık, ksilem çeperlerinin su moleküllerini çekmesiyle ortaya çıkar. Bu çekim, su moleküllerinin ksilem çeperine tutunma (adhezyon) özelliğinden kaynaklanır. Bu durum şekil 1.17’de gösterilen basit bir düzenekle