Kaza ve Kadere İman Kader, sözlükte, bir şeyi belirli ölçüye göre takdir Çalışmadan düşük not etmek, belirlemek ve yapmak anlamlarına gelir. Kavram olarak Yüce Allah’ın, ezelden ebede kadar