Kavimler Göçü Hakkında Kısa Bilgi Kavimler Göçü (375) Kuzey Hunlann Çin egemenliğine girmemek için Balamir komutasında batıya yaptıkları göçtür. Türkler, Orta Avrupa’ya gelerek Macaristan’a yerleştiler. Kavimler Göçünün Sonuçları