KARA YOLLARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Dünyada hemen her ülkede olduğu gibi ülkemizde de kara yolu ulaşımı yaygın olarak kul-lanılmaktadır. Bu nedenle kara yolu trafiği ve sorunlarının çözümü için