Kara ve Denizler Aynı Ölçüde mi Isınır? Kara ve denizler bir yerin sıcaklığını farklı etkiler (4.1.Fotoğraf) . Isınma özellikleri nedeniyle karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Denizler ise geç