Kapitalizm Hakkında Kısa Bilgi Servetin ve sermayenin belli bir elde toplanma-sıdır. Kapitalizm; ⦁ Liberal sistemin zorunlu sonucudur. ⦁ Sanayi Devrimi ile ortaya çıkmıştır. ⦁ Büyük işletmeciler ülke ekonomisine