Sümer Hukuku Hakkında Kısa Bilgi

Sümer Hukuku Hakkında Kısa Bilgi

Sümer Hukuku
Sümerler hukuk kurallarını yazılı hale getiren ilk uygarlıktır. İlk yazılı kanunları yapan Urgakina kitabelerde, dulları, öksüzleri ve diğer güçsüzleri koruyacak bir düzen kurmak için kanunlar koyduğunu ifade etmiştir.
Sümer kanununları son derece insancıldır. Cezalar genellikle tazminat ödemeyi öngörmektedir. Örneğin; birinin ayağını kıran bir kimseye 10 şegel gümüş verme cezası öngörülmüştür.
Sümerlerin medeniyeti, Mezopotamya’da kurulan diğer devletler tarafından devam ettirilmiştir. Mezopotamya uygarlıklarının sınırlarını Anadolu’ya kadar genişletmeleri iki bölgede kurulan medeniyetlerin birbiriyle etkileşimine ortam hazırlamıştır.