Sosyalizm ve Kominizm Hakkında Kısa Bilgi

SOSYALİZM – KOMİNİZM
Siyasi ve toplumsal bir öğreti ve organizasyon olup özel mülkiyete karşı olmaktır.
Sosyalizm;
⦁ Ekonomi
⦁ Eğitim
⦁ Sağlık
⦁ Bütün hizmetlerin devlet tarafından yerine geti­rildiği
⦁ Toplumcu ve devletçi bir sistemdir.
⦁ Sosyalizm ve komünizm, liberalizme ve çok partili demokrasiye karşı olan bir sistemdir.