Sosyal Sorumluluk Kavramının Tanımı ve Önemi

Sosyal Sorumluluk Kavramının Tanımı ve Önemi

Örgütsel sosyal sorumluluk, örgütlerin kendi faaliyet ve ilgi alanları çerçevesinde sosyal refahın korunması ve geliştirilmesi için yapmakla zorunlu oldukları faaliyetlerin araştırılmasına işaret eder.

Örgütsel sosyal sorumluluk genellikle şirket (işletme) sosyal sorumluluğu olarak ifade edilmektedir. Çünkü, sosyal sorumluluk kavramı genellikle işletmelere atfedilmektedir. Buna, işletmelerin ve diğer örgütlerin sosyal sorumluluklarını, eylemlerinde göz önünde tutma zorunluluğundaki farklılıklar sebep olmaktadır. (Bartol ve Martin, 1994:103)

Sosyal sorumluluklar genel olarak bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlâkına, işletme içindeki ve çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesine, insanları mutlu ve memnun etmesine yöneliktir. (Eren, 2002:104)

İş ahlakı kavramı ile “sosyal sorumluluk” kavramı arasında da yakın ilişki bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk, esasen iş ahlakının gereğidir. Yani iş ahlakı, sosyal sorumluluğu da içeren bir anlam taşır.

Dolayısıyla, sosyal sorumluluk, karar verici durumda olanların yani işletme yöneticilerinin, kendi çıkarlarını olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemleri yapmasındaki zorunluluktur.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan “İşletme’nin Sosyal Sorumluluğu konusunda Avrupa Çerçevesinin Geliştirilmesi” hakkındaki Green Paper’da İşletme’nin Sosyal Sorumluluğu konusunda tanımlamalara da yer verilmiştir. Rapora göre; sosyal yönden sorumluluk taşımak sadece yasal beklentileri tamamen karşılamayı değil fakat daha da ileri giderek, insan sermayesine, çevreye ve hissedarlara ilişkilere çok daha fazla yatırım yapmayı ifade etmektedir. Çevreye duyarlı teknolojiler ve sorumluluk sahibi bir bilinçle yatırımları yönlendirmek, işletmelerin rekabet güçlerini arttıracaktır. Ayrıca eğitim, çalışma koşulları, yönetim – işgören ilişkileri gibi sosyal alanlarda yasal zorunlulukların ötesine geçen uygulamalar verimliliği de olumlu etkileyecektir. Bu, yönetsel bir değişimin önünü açmakta ve sosyal kalkınmayı gelişmiş bir rekabetçi güçle sağlamaktadır. (İşletme’nin Sosyal Sorumluluğu Konusunda Avrupa Çerçevesinin Geliştirilmesi Hakkındaki Green Paper, www.unice.org)

sosyal-sorumluluk