Sosyal Devlet Hakkında Kısa Bilgi

Sosyal Devlet Hakkında Kısa Bilgi

SOSYAL DEVLET
Devletin, vatandaşları adına;
⦁ Eğitim
⦁ Sağlık
⦁ Sigorta
⦁ Bayındırlık
hizmetlerini yerine getirmesidir.
⦁ Sosyal devlet ulusal gelirin adaletli dağılımını sağlar.
⦁ Sosyal devlet, bizim kendimiz için yapmamız  gereken bir şeyi, devletin yapmasıdır.

sosyal_devlet