Sömürgecilik Hakkında Kısa Bilgi

Sömürgecilik Hakkında Kısa Bilgi

Bir ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin başka bir ülke tarafından kullanılmasıdır. Ekonomik ve siyasal yönden çıkara dayanır.
Sömürgecilikte;
⦁ Bir ülke, pazar ve ham madde kaynağı olarak kullanılır.
⦁ İşgal, manda ve himaye, kapitülasyon ve Duyun­u umumiye, sömürgecilikle ilgili kavramlardır.
Bağımsızlık mücadelesi, sömürgecilik ve em­peryalizme karşı verilen mücadeledir.

somurgecilik