Siyasi İnkılaplar Hakkında Kısa Bilgi

Siyasi İnkılaplar Hakkında Kısa Bilgi

SİYASİ İNKILÂPLAR
Devletin yönetimini; işleyiş mantığını, esas yapısını ifade eden çalışmalar siyasi inkılâp kapsamındadır.
⦁ Saltanatın Kaldırılması
⦁ Ankara’nın Başkent Olması
⦁ Cumhuriyetin ilanı
⦁ Halifeliğin Kaldırılması
⦁ Çok Partili Rejim Denemeleri
⦁ Erkan-ı Harbiye vekâletinin kaldırılması
⦁ Devletin dini İslam’dır ibaresinin anayasadan çıkartılması
⦁ Atatürk ilkelerinin anayasa girmesi

siyasi_inkilaplar