Sistemik Lupus Eritromatozus

Sistemik Lupus Eritromatozus (SLE)

Genellikle eklemleri ve deriyi tutan, ana lezyonu vaskülit olan kollejen doku hastalığıdır. Böbrekleri ve SSS’yi tuttuğu zaman yaşamsal tehdit oluşabilir. En önemli ölüm nedenini enfeksiyonlar oluşturmaktadır.

Hastalığın nedeni tam bilinmemekle birlikte genetik, çevresel, hormonal faktörlerin rolü olabileceği düşünülmektedir. Genetik yatkınlık yanında, ultraviyole ışınları, stres ve enfeksiyon gibi çevresel faktörler de hastalığı tetikleyebilir.

> Belirti ve bulguları
İmmün sistemin kendi doku ve organlarına verdiği zarar sonucu değişik bulgular ortaya çıkar. Bunlar:
• Hâlsizlik, yorgunluk, ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı
• Yüzde kelebek raş (her iki yanakta ve burun kökünde pembemsi kırmızı renkte döküntü)

• Fotosensitivite, deriden kabarık, eritemli plak şeklinde döküntüler
• Ürtiker, alopesi (saç dökülmesi)
• El ve ayak parmaklarına giden kan akımındaki bozulma (raynaud fenomeni)
• Oral ve nazal mukozada ağrısız ülserler
• Artrit, artralji
• Lupus pnömonisi, akciğer embolisi
• Perikardit, endokardit
• Konjonktivit, retinal vaskulit
• Migren tipi baş ağrıları
• Anemisi, lökopeni, lenfopeni, trombositopeni görülür.
• SLE alevlenme ve remisyonlar ile seyreden bir hastalıktır.

Anemi, lökopeni, trombositopeni tespit edilir. Sedimentasyon hızı ve CRP yüksektir. SLE’de sifilis testi yanlış pozitif sonuç verir. Doktor istemine göre tıbbi tedavi uygulanır.