Sigara Alışkanlığı ve Alkol, Uyuşturucu Bağımlılığının Tedavisi

Sigara Alışkanlığı ve Alkol, Uyuşturucu Bağımlılığının Tedavisi
Her türlü rahatsızlıkta olduğu gibi sigara alışkanlığı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığında da erken teşhis önemlidir. Bu tür maddelerin kullanımının terk edilmesine yönelik tedaviler bağımlılık düzeyine gelmeden yapılmalıdır. Çünkü ne kadar erken olursa kişinin uğrayacağı ruhsal ve bedensel tahribat da o oranda az olacaktır.

Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi iki aşamalıdır. Fiziksel olarak tedavi sonuç verdikten sonra kişinin tekrar topluma kazandırılması gerekir. Bu anlamda alkol ve madde bağımlılığının tedavisinde de rehabilitasyon önemli bir yere sahiptir. Rehabilitasyonun amacı kişilere fiziki, psikolojik ve sosyal yönden güç kazandırmaktır. Kişilerin herhangi bir sorunla karşılaştığında mücadele edebilecek güce erişmeleri rehabilitasyon uygulamalarıyla sağlanmaktadır. Bu hizmetlerin amacı alkol ve madde bağımlısı olan kişilerin tekrar toplumda yerlerini almalarını sağlamaktır. Ancak rehabilitasyon hizmetleriyle bağımlılıktan kurtulan kişi toplumdaki eski yerini bulabilir.

11Bu tedaviler sırasında tedavi gören kişiler tekrar alkol ve uyuşturucu madde kullanmak isteyeceklerdir. Bu nedenle tedavi sırasında kişinin istekli, kararlı ve sabırlı olması gerekmektedir. Ancak böyle bir tutumla kişi topluma kazandırılabilir.

Sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisinde önemli olan bir diğer nokta da kişilerin tedavi için istekli olmalarıdır. Bağımlı kişilerin tedavi ve rehabilitasyon için motivasyonları eksik olabilir. Kişilerin tedaviye katılımlarını sağlamak için motivasyonlarını artırmak gerekmektedir. Bu durumda kişilere tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgi verilerek ikna edilmelidir. Böylelikle kişilerin uygulanacak tedavi programlarına katılmaları sağlanabilir.

Tedavi olmaya karar veren sigara, alkol ya da madde bağımlısı kişilerin hastanelerin psikiyatri bölümüne ya da bu konuda özel olarak hizmet veren gönüllü kuruluşlara müracaat etmeleri gerekir.

Bu merkezler tavsiye ve danışma merkezleri niteliğindedir. Bu merkezler herkesin kolaylıkla ulaşabileceği merkezî yerlerde olmalıdır ve amaçlarına uygun fiziksel koşulları taşımalıdır.

Bağımlı kişilere gönüllü olarak hizmet veren bu merkezlerde tedavi olacak kişiler hiçbir harcama yapmayacaklardır. Bu nedenle de merkezlerin devamlılığının sağlanabilmesi ve hizmet verebilmesi için devlet, yardım kuruluşları, kişilerden gelecek olan maddi desteğe açık olacaklardır.
Kişilerin sağlığa zarlı olan bu maddelerle tanışmaması için bilmediği ortamlardan uzak durması, sigara dumanını olduğu kapalı ortamlarda bulunmaması, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendine ayırdığı zamanı en etkili şekilde kullanması gerekmektedir. Kişi tüm bunları yaparken neden ve niçin diye düşünerek çözüm üretebilecek nitelikte olaylara yaklaşmalıdır. Yani yaşamında bilimsel yöntemi kullanmalıdır.

sigara_alkol